• n

  しゃこう - [社交]
  thích giao tiếp, ưa giao tiếp: 社交性
  せっする - [接する]
  つきあう - [付き合う]
  cô ấy giao tiếp với người nước ngoài rất khéo: 外国人と付き合うのが上手

  Tin học

  コミュニケーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X