• n

  かんめい - [簡明] - [GIẢN MINH]
  trả lời súc tích (ngắn gọn, hàm súc): 簡明な返答
  văn phong súc tích (hàm súc): 簡明な文体
  がんちく - [含蓄]
  hàm súc sâu xa: 深い含蓄
  ngôn từ hàm súc, xúc tích: 含蓄のある言葉

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X