• Kỹ thuật

  ウィービング
  Category: 溶接
  Explanation: 溶接棒を溶接方向と直角に動かして溶接すること。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X