• n

  ロー
  れつ - [列]
  Một hàng xe đi không nghỉ từ khu nghỉ mát về: いろいろな行楽地からの帰りで絶え間なく続く車の列
  まい - [毎]
  hàng ngày: 毎日
  hàng năm: 毎年
  ぶつひん - [物品]
  せいひん - [製品]
  しょうひん - [商品]
  しなもの - [品物]
  ごと - [毎]
  nghi lễ hàng năm: 年毎の行事
  グッズ
  hàng xịn: オリジナル・グッズ
  hàng hóa liên quan đến máy tính: コンピュータ関連グッズ
  món hàng trong bảo tàng: ミュージアム・グッズ
  hàng hóa liên quan đến sức khoẻ: 健康グッズ
  bán hàng ~: ~グッズの販売
  ぎょうれつ - [行列]
  Các bà nội trợ xếp hàng trước siêu thị.: 婦人たちはスーパーの前で行列を作っていた。
  ぎょう - [行]
  かもつ - [貨物]

  Kỹ thuật

  オーダー
  レーンジ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X