• Kinh tế

    きじつもの - [期日物]
    Explanation: 取引期間が2営業日以上となる物

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X