• n

  せいひん - [製品]
  しょうひん - [商品]
  しなもの - [品物]
  hàng hóa được sản xuất ở nhà máy: 工場で生産された品物
  hàng hóa đang thu hút sự quan tâm của mọi người: 関心が高まりつつある品物
  hàng hóa có chất lượng kém: 質の低い品物
  しな - [品]
  tất cả hàng hóa: あらゆる品
  グッズ
  hàng xịn: オリジナル・グッズ
  hàng hóa liên quan đến máy tính: コンピュータ関連グッズ
  món hàng trong bảo tàng: ミュージアム・グッズ
  hàng hóa liên quan đến sức khoẻ: 健康グッズ
  bán hàng ~: ~グッズの販売
  かもつ - [貨物]
  Hàng hóa ở dạng lỏng: 液体貨物

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X