• n, exp

  こうかんひん - [交換品] - [GIAO HOÁN PHẨM]
  yêu cầu hàng hóa trao đổi đó: その交換品を要求する
  nghiên cứu cái gì như là vật phẩm trao đổi (hàng hóa trao đổi) của ~: ~の交換品目として...を検討する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X