• n

  れいねん - [例年]
  khai thuế thu nhập hàng năm: 例年の所得申告
  hoa nở vào cuối tháng 3 hàng năm.: 花々は例年3月の下旬に咲き始める
  まいねん - [毎年]
  まいとし - [毎年]
  ねんねんさいさい - [年々歳々] - [NIÊN TUẾ]
  ねんねんさいさい - [年年歳歳] - [NIÊN NIÊN TUẾ TUẾ]
  ねんねん - [年々] - [NIÊN]
  dân số tăng từng năm: 人口が年々増える
  としごとに - [年毎に] - [NIÊN MỖI]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X