• n

  マンスリー
  まいつき - [毎月]
  まいげつ - [毎月]
  つきなみ - [月並]
  cuộc họp hàng tháng: ~ の会議
  げっかん - [月刊]
  Thông cáo hàng tháng: 月刊の機関誌
  Catalo phát hành hàng tháng: 月刊の目録
  Tạp chí phát hành hàng tháng: 月刊雑誌
  Đây là cuốn tạp chí phát hành hàng tháng: これは月刊誌だ
  Xuất bản cuốn tạp chí hàng tháng: 月刊誌を出版する
  Tất cả các hội viên phải trả chi phí sẽ được nhận một cuốn tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X