• Kinh tế

    たいきゅうしょうひざい - [耐久消費財]
    Explanation: 長期の使用に耐える消費財。家具・家庭用電気製品・ミシンなど。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X