• n, exp

    あくぎょう - [悪業] - [ÁC NGHIỆP]
    công bố cho mọi người biết về hành động xấu xa, hành động tội lỗi: 悪業を公に認める

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X