• n

  ぎょうせい - [行政]
  Vấn đề này phát sinh do quản lý hành chính tồi.: この問題は行政の貧困から起きた。
  Để giải quyết vấn đề lương thực này thì cần phải áp dụng các biện pháp hành chính.: この食糧問題を解決するには行政措置を取る必要がある。
  Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính.: 政府は行政改革を進めている。
  エグゼクティブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X