• n

  げっけい - [月経] - [NGUYỆT KINH]
  Khi có hành kinh tháng tới: 次の月経が始まる時に
  Xảy ra một tuần trước khi bị hành kinh (kinh nguyệt): 月経の1週間前に起こる
  Phụ nữ bị hành kinh (có kinh nguyệt): 月経のある女性
  Xuất hiện ngay sau bị hành kinh (kỳ kinh nguyệt): 月経のすぐ後に現れる
  Đau bụng suốt kỳ bị hành kinh (kinh nguyệt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X