• n

  ふるまい
  thầy chủ nhiệm nói với cậu ta phải thay đổi hành vi (cách đối xử) trong lớp: 担任の先生は、彼にクラス内でのふるまいを変えるようにと言った
  ひんこう - [品行] - [PHẨM HÀNH]
  sửa đổi hành vi của một người: 品行を改める
  こうい - [行為]
  ぎょうせき - [行跡] - [HÀNH TÍCH]

  Kinh tế

  こうどう - [行動]
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X