• adj

  よくぶか - [欲深] - [DỤC THÂM]
  よくばり - [欲張り]
  Di chúc của ông ấy không rõ ràng nên dẫn đến sự tranh chấp giữa những kẻ thừa kế hám lợi.: 彼の遺言があいまいなので、欲張りな相続人たちの間に争いが起きた
  どんよく - [貪欲]
  ださんてき - [打算的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X