• n

  オーディション
  buổi hát thử không hẹn trước: 予約無しのオーディション
  nếu không biểu diễn trực tiếp được thì ghi vào băng rồi phát lại: 生演奏のオーディションが無理な場合は、テープでのオーディションを受け付けます。
  thử giọng: 声のオーディション
  đi thử giọng: オーディションに行く

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X