• n

  こうこくだいりてん - [広告代理店] - [QUẢNG CÁO ĐẠI LÝ ĐIẾM]
  đàm phán với đại lý quảng cáo (hãng quảng cáo) để lên kế hoạch xác định phương tiện quảng cáo: 広告代理店と交渉して媒体計画を編成する
  Sử dụng các công ty trong hệ thống của các hãng quảng cáo ( công ty quảng cáo) tầm cỡ, có tiếng: 大手広告代理店の系列会社を使う
  Kinh doanh một hãng quảng c
  こうこくしゃ - [広告社] - [QUẢNG CÁO XÃ]
  đại lý quảng cáo (hãng quảng cáo): 広告社会
  Đại lý quảng cáo (hãng quảng cáo) Yomiko: 読売広告社
  Bản quyền của đại lý quảng cáo (công ty quảng cáo, hãng quảng cáo): 広告社のコピーライター
  Kinh doanh đại lý quảng cáo (hãng quảng cáo).: 広告社を経営する
  こうこくがいしゃ - [広告会社]

  Kinh tế

  こうこくだいり - [広告代理]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X