• n

  ほどう - [歩道]
  ベランダ
  パティオ
  なつ - [夏]
  かき - [夏季]
  chi tiền thưởng cho người lao động vào mùa hè và cuối năm: 夏季と年末に労働者に対して賞与を支払う
  trong mùa hè: 夏季に
  sản phẩm XX và YY của công ty chúng tôi bán rất chạy vào mùa hè: 弊社のXXとYYは夏季に大変売れ行きがいいです
  làm thế nào mà cậu lại được làm người cầm đuối cho Olympic mùa hè?: ど
  かき - [夏期]
  phương thức bảo tồn thay đổi tùy vào mùa hè và mùa đông: 夏期と冬期とでは保存方法が変わる
  trại hè: 夏期キャンプ
  họ đã quyết định đi Mỹ vào kỳ nghỉ hè: 彼らは夏期休暇の間、アメリカへ行くことに決めた
  cô ấy kể lại những sự kiện trong kỳ nghỉ hè của mình: 彼女はこの間の夏期休暇の出来事を長々と語った
  đấy là điều mà tôi đã làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X