• v

  しぼむ - [凋む]
  Tôi quên không tưới nên hoa héo hết.: 水をやるのを忘れたら花が凋んでしまった。
  しおれる - [萎れる]
  かわく - [乾く]
  かれる - [枯れる]
  Cánh đồng lúa khô héo: 畑が枯れる
  Cây cối sẽ khô héo và chết đi nếu không được tưới nước.: 植物は水なしでは枯れるて枯れてしまうだろう

  Kỹ thuật

  フェード

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X