• n

  かた - [型]
  hình dạng que: スティック型

  Tin học

  けいじょう - [形状]
  ずひょう - [図表]
  ピクチャ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X