• n

  すがた - [姿]
  しゃしん - [写真]
  がぞう - [画像]
  phóng to hình ảnh: 画像・映像を拡大する
  hình ảnh màu: カラー画像
  hình ảnh được sử dụng cùng với ngôn ngữ: 言葉とともに用いられる画像
  おもかげ - [面影]
  gợi nhớ hình ảnh: 面影を呼び起こす
  えいぞう - [映像]
  Hình ảnh được phát trên phạm vi rộng: 広く放送された映像
  Hình ảnh phản chiếu trong gương: 鏡に映る映像
  Hình ảnh ba chiều: 三次元映像
  Hình ảnh chiếu trên tivi này nhìn không rõ mấy: このテレビの映像ははっきりしていない。
  えいぞう - [影像]
  イメージ
  Hình ảnh ai đó tạo trên TV: (人)がテレビで目にするイメージ
  Hình ảnh để thuyết minh xem ~ có nghĩa là gì : ~が何を意味するかを説明するためのイメージ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X