• n

  ながしかく - [長四角] - [TRƯỜNG TỨ GIÁC]
  ちょうほうけい - [長方形]
  Tạo khung hình chữ nhật hẹp: 狭い長方形のループを形成する
  Chiếc gương hình chữ nhật đặt dựa vào tường: 壁に立てかけてある長方形の鏡
  じゅうじけい - [十字形]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X