• exp

  ていけい - [定形]
  không có hình dạng cố định: 定形のないこと
  ていけい - [定型]
  hình dạng không thông thường của một loại nấm: 非定型の菌株
  biểu hiện hình dạng cố định: 定型の表現

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X