• n

  かいそう - [回想]
  tôi đang hồi tưởng lại (hình dung lại, nhớ lại) những trải nghiệm của bản thân: 私は自分の体験を回想している
  dần dần hồi tưởng lại (hình dung lại): ~を次々と回想する
  かえりみる - [顧みる]
  hình dung lại tuổi thanh xuân: 青春時代を顧みる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X