• n

  きかがく - [幾何学]
  phân tích hình học: 解析幾何学
  hình học số: 数の幾何学
  hình học tổng hợp: 総合幾何学
  nghiên cứu hình học: 幾何学を研究する
  học hình học: 幾何学を勉強する
  きか - [幾何] - [KỶ HÀ]
  mặt phẳng hình học: 平面幾何
  chứng minh hình học: 幾何の証明
  định lý của hình học: 幾何の定理

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X