• n

  なんぎょう - [難行] - [NẠN HÀNH]
  けいばつ - [刑罰]
  Thả tự do ai đó bằng một hình phạt nhẹ: (人)を軽い刑(罰)で釈放する
  Hình phạt có tính cưỡng chế: 強制的刑罰
  Hình phạt dành cho những tội nhẹ liên quan đến vi phạm giao thông: 交通違反に関する軽犯罪者への刑罰
  Rất nhiều trường hợp hình phạt sẽ được áp đặt đối với những vi phạm về Luật tiêu
  けい - [刑]
  hình phạt tù 21 tháng: 21カ月の刑

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X