• n

  トライアングル
  さんかくけい - [三角形] - [TAM GIÁC HÌNH]
  Hình tam giác được bao bọc bởi ~: ~によって囲まれる三角形
  Sắp xếp ~ thành một hình tam giác: ~を三角形になるように整える
  さんかく - [三角]
  Nắm cơm như thế này để tạo nên hình tam giác phải không?: 三角にするにはご飯をこんなふうに押さえるの。
  Tôi gấp tờ giấy này thành hình tam giác: この紙を三角になるように折り曲げます

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X