• n

  えんとうけい - [円筒形]
  Búp bê Kokeshi thường hay có dạng đầu hình tròn và thân hình trụ.: こけしは円筒形の胴に球体の頭のものが最も一般的だ。
  えんちゅう - [円柱]

  Kỹ thuật

  えんすい - [円錐]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X