• n

  ましかく - [真四角]
  せいほうけい - [正方形]
  スクエア
  cổ áo vuông: ~ ネック

  Kỹ thuật

  しかく - [四角]
  スクエア
  スケヤ
  スコア
  せいほうけい - [正方形]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X