• v

  すう - [吸う]
  すいこむ - [吸い込む]
  かぐ - [嗅ぐ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X