• n

  こきゅう - [呼吸]
  hít thở trong trạng thái co giật: けいれん性呼吸
  hít thở) không bình thường: 異常呼吸
  hít thở qua khí quản.: 気管呼吸
  きゅうにゅう - [吸入]
  hít thở bằng mũi: 鼻孔吸入
  hít thở không khí: 空気吸入
  hít một hơi dài: 長期吸入
  こきゅう - [呼吸する]
  Hít thở bên trong túi giấy: 紙袋の中で呼吸する
  Hít thở (hô hấp) mà không cần sự trợ giúp của dụng cụ hô hấp nhân tạo nào: 人工呼吸器の助けなしに呼吸する
  Hít thở (hô hấp) bằng mang cá: 鰓で呼吸する
  Cần thiết bị hô hấp nhân tạo để hít thở (hô hấp): 呼吸するために人工呼吸装置を必要とする
  Nguồn cung cấp oxy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X