• v

    へいごう - [併合する]
    Hợp nhất các vùng lãnh thổ.: 領地を併合する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X