• adj

  ろんそう - [論争]
  ゆうべんな - [雄弁な]
  ゆうべん - [雄弁]
  diễn thuyết hùng biện: 雄弁な演説

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X