• v

  いさむ - [勇む]
  つかつか
  ゆうかんな - [勇敢な]
  ゆうき - [勇気]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X