• n, exp

  アヘンちゅうどく - [アヘン中毒]
  Đang trong tình trạng phục hồi sau khi bị xốc thuốc phiện: アヘン中毒からの回復途中である
  Cô ta lại bị xốc thuốc phiện: 彼女は再びアヘン中毒になった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X