• n

  いかく - [威嚇]
  Việc sử dụng hay hăm dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đều là phạm pháp: 核兵器の使用や核兵器による威嚇は違法とされるべきだ
  không ngần ngại đưa ra lời hăm dọa sử dụng vũ lực để ngăn cản (ai đó) làm ~: (人)が~するのを阻止するために何のためらいもなく武力による威嚇行為に出る
  いかく - [威嚇する]
  hăm dọa để các công ty nhỏ có sáng kiến phải từ bỏ những sáng kiến đó: 小さな会社が良いアイデアを考えたときにそれを断念するよう威嚇する
  Cả hai bên đều hăm dọa sẽ áp đặt chế tài với bên kia: 双方が互いに制裁を科すと威嚇する
  nhà vận động hành lang đó còn có thể hăm dọa các nghị sĩ quốc hội : そのロビイストなら、国会
  おどす - [脅す]
  hăm dọa người khác bằng cách nói là sẽ làm gì: ~すると言って脅す
  sử dụng cái gì để hăm dọa người khác: ~を使って(人)を脅す
  dọa nạt người khác bằng cách hăm dọa sẽ đấm vào mặt: (人)の顔を殴ると言って脅す
  hăm dọa người khác bằng dao: ナイフで(人)を脅す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X