• n

  どっき - [毒気]
  どくがす - [毒ガス]
  Hơi độc tỏa ra, người người chạy trốn: 毒ガスの放出があり人々は避難した
  Hắn giết những người phía Bắc bằng khí độc.: 彼は北部の住民を毒ガスで殺した

  Kỹ thuật

  ゆうどくじょうき - [有毒蒸気]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X