• n

  ゆげ - [湯気]
  Khi mở vung bạn phải quay mặt ra khỏi hơi nước đang bốc lên: ふたを開けるとき、お顔をお鍋からできるだけ離しておくのよ。熱い湯気が出てくるからね。
  スチーム
  bàn là hơi nước: ~ アイロン
  すいぶん - [水分]
  すいじょうき - [水蒸気]
  じょうき - [蒸気]
  hơi nước màu xanh bất thường: 異常な緑色の蒸気

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X