• n

  いじょう - [以上]
  không thể phớt lờ, tảng lờ hơn được nữa: もうこれ以上~のことで知らん顔はできない
  hơn 1 lần: 1回以上
  アッパー
  うえ - [上] - [THƯỢNG]
  cô ấy hơn tôi 2 tuổi: 彼女の日本語は私より~だ
  tiếng Nhật của cô ấy giỏi hơn của tôi: 彼女は私より二つ~だ
  こえる - [越える]
  まし - [増し]
  sống một cuộc sống như vậy thì chết còn hơn: そんな生活をすなら死んだ方が増し
  より

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X