• adv, exp

  いっそう - [一層]
  có xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ hơn nữa: よりいっそう国際化を指向するようになる
  mở rộng hợp tác sâu rộng hơn nữa: いっそう広範囲にわたる協力関係への道を開く
  trở nên lo lắng hơn: ~をいっそう恐れるようになる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X