• exp

  ねんよ - [年余] - [NIÊN DƯ]
  Những biến đổi về kinh tế và chính trị diễn ra trong suốt hơn ~ năm qua.: _年余にわたり進んできた経済的および政治的な移行
  Lễ hội ca ngợi lịch sử của hơn ~ năm.: _年余りの歴史を誇る祭り

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X