• n

  こうき - [香気]
  きひん - [気品] - [KHÍ PHẨM]
  Hương thơm sẽ bền lâu còn sắc đẹp thì chóng tàn. : 気品は長持ちするが、美貌はあっという間に消え去ってしまう
  かこう - [花香] - [HOA HƯƠNG]
  hương thơm của hoa hồng: バラの花香
  hương thơm của hoa sen: ハスの花香
  かおり - [香り]
  かおり - [香] - [HƯƠNG]
  かおり - [薫り] - [HUÂN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X