• n

  ふうみ - [風味] - [PHONG VỊ]
  Có hương vị của nhiều loại hoa quả: 何種類もの果物の風味がある
  Mang hương vị truyền thống.: 伝統的な風味がある
  におい - [匂い]
  きひん - [気品] - [KHÍ PHẨM]
  Hương vị cà phê lan tỏa khắp phòng khiến cho toàn bộ nhân viên ở đó đều muốn uống: コーヒーの香り(気品)が部屋に漂い、そこにいる全員が飲みたいと思った
  かおり - [香] - [HƯƠNG]
  かおり - [薫り] - [HUÂN]
  truyền đạt lại cho (người khác) hương vị của một ngôn ngữ, một thời đại: ある言語やある時代の薫りを(人)に伝える

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X