• n

    たほう - [他方]
    Các dòng bão từ tiếp tục di chuyển nhanh từ khu vực bão hòa sang khu vực khác.: 一方の飽和領域から他方へと瞬時に移り続ける磁束

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X