• n

  かんぜんちょうあく - [勧善懲悪]
  thế giới hướng thiện trừ ác: 勧善懲悪の世界
  chủ nghĩa hướng thiện trừ ác: 勧善懲悪主義

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X