• n

    ないほう - [内方] - [NỘI PHƯƠNG]
    Sự thẩm thấu vào trong: 内方浸透

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X