• n

  きょうゆう - [享有]
  được hưởng quyền lợi: 権利享有
  được hưởng tài sản: 財産権の享有
  được hưởng tất cả quyền lợi và tự do: すべての権利および自由を享有できる
  きょうじゅ - [享受]
  hoàn toàn hưởng thụ của cái gì ~: ~の完全な享受
  hưởng thụ không bình đẳng quyền lợi liên quan đến ~: ~に関する権利の不平等な享受
  chỉ có một số người được hưởng: ほんの一握りの人々によって享受される
  tất cả các nước đều được hưởng: すべての国に享受されるようになる
  きょうじゅする - [享受する]
  hưởng thành quả do công nghệ thông tin đem lại: ITがもたらす効果を享受する
  hưởng lợi nhuận: 利益などを享受する
  hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt sung túc từ kết quả của ~: ~の結果豊かな日常生活を享受する
  hưởng thuận lợi của ~: ~の便宜を享受する
  hưởng mức sinh hoạt (chất lượng cuộc sống) tốt hơn ~: ~よりも
  きょうゆうする - [享有する]
  hưởng quyền học hành: 勉強権利を享有する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X