• n

  こおう - [呼応]
  cuộc vận động đã bắt đầu và được cả bên Đông và bên Tây hưởng ứng.: 東西相呼応して運動を開始した
  あいづち - [相鎚] - [TƯƠNG *]
  あいづち - [相槌]
  あいづち - [相づち] - [TƯƠNG]
  Gật đầu đồng tình (hưởng ứng) với ai đó: 人)に相づちを打つ
  こおう - [呼応する]
  hưởng ứng lại ~: ~に呼応して
  dao động lên xuống nhằm hưởng ứng với ~: ~に呼応して上下変動する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X