• adj

  きょこう - [虚構]
  vượt quá ranh giới giữa hư cấu và hiện thực: 虚構と現実との境を越える
  thế giới hư cấu: 虚構の世界
  làm thế nào để phân biệt giữa hiện thực và hư cấu?: 事実と虚構をどのように区別するのですか
  hiện thực hư cấu mang tính lịch sử: 虚構の歴史的現在
  きょこう - [虚構する]
  hư cấu tình tiết câu chuyện: 物語りを虚構する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X