• n

  そんがい - [損害]
  hư hại ở mức độ nào?: どの程度の損害でしたか
  mưa lớn đã làm lúa bị hư hại: 豪雨は稲に損害を与えた
  きそん - [毀損]
  くずれる - [崩れる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X